На 16-ти октомври в Малката базилика на Пловдив жителите и гости на града гледаха авторския спектакъл на Георги Тенев и Мануела Саркисян
„Прахоляшка в черното кралство“.

“Историята, подходяща за големи и малки, разказва за любопитството в полезни дози, непримиримия дух, заслепяващата алчност и (не)ограничените възможности на вълшебния черен прах – единствената разменна монета за жителите на едно кралство, съществувало преди много, много години, някъде далече, далече, познаващо само черния цвят… поне докато не се случилo Чудото.”

Спектакълът третира по атрактивен и забавен за децата начин темата за замърсяването на въздуха. Двама “граждани” на Черното кралство разказват за своята страна, където “чернопрахта” е валута и всичко, което прави кралят, е да произвежда все повече черен прах. Дъщерята на краля – Прахоляшка – разваля черната магия над кралството и връща отново цветовете в него.

„Точно както в нашия спектакъл, и в живота младите са тези, които започват да променят света първо със своите въпроси и после със своите действия. Децата имат силата да променят своите родители и да отварят техния мироглед. Точно това беше и целта ни с представянето на този спектакъл в Пловдив – да поговорим с децата, на техния език, за важните неща.“ – Виолина Желязкова от „Въздух за децата“.

Историята е голяма метафора на въглищната индустрия – тя рисува света в черно, хората се разболяват от фините прахови частици и други замърсители, но щом това е наличното гориво за прогреса – те не желаят да се откъснат от него и да го отхвърлят. Събирането на цветовете в царството надвива магията на въгледобивната промишленост върху нашето общество и бележи въвеждането на една нова, по-слънчева енергия.

Семейният спектакъл засяга, по един достъпен за децата начин, темата за качеството на въздуха, който дишаме както и други екологични теми. Темата е особена актуална за града покрай стартиралата наскоро поръчка за изготвяне на методика за въвеждане на зони с ниски емисии, както и стартиралата програма, в която домакинствата могат да подменят печките си на твърдо гориво с по-екологични алтернативи. За сериозни здравни рискове от замърсяването на въздуха алармират и от редица световни организации, като според данни на Световната здравна организация над 93% от децата по-света живеят на места с нива на замърсяване над допустимите норми.

Инициативата се осъществи, благодарение на брилиантните Мануела Саркисян и Георги Тенев, както и на приятелите ни от Консултантско бюро “Напредък 7” и гостоприемството на ОИ “Старинен Пловдив” и Малката базилика и е част от редица наши акции в Пловдив, Смилян, Варна и Русе, целящи повишаване на информираността сред родителите по въпросите, свързани с качеството на въздуха.

Споделяме с вас част от преживяването, благодарение на Венци Подаджиев и страхотните му кадри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *