Лицата на промяната

Краси Маркович

"Подкрепям инициативата "Въздух за децата"! Движението сред природата и чистия въздух за мен са основна предпоставка за превенция и здраве!" Краси е Съосновател и главен организатор на Спортен клуб "Ай рън"

Илия Годев

Илия е Секретар на НЧ „Професор д-р Ас. Златаров 1927“-с.Смилян от 2017 г. Наред с традиционните за читалищата дейности за проучване, представяне и популяризиране на културата, бита и традициите на общността и региона, читалището работи активно за промотиране на устойчивия туризъм и мерки за намаляване/забавяне на глобалните климатични промени, реализирайки поредица от инициативи и кампании за неформално образование като „Глобалните климатични промени и загубата на биоразнообразие на местно ниво“ ( 2017-2018), информационна кампания „Действай зелено, дишай чисто“ (2019), Образователна кампания „Подобряване качеството на въздуха чрез мулчиране и перма-култура“ (2020), и „Играем и учим за гората“ (2021).

Д-р Снежана Бакърова

Д-р Бакърова е общопрактикуващ лекар с 30 години стаж. Обслужва селата Смилян, Могилица и Арда и още около 26 малки населени места в района на Горното поречие на р. Арда, в централната част на Родопа планина, България .Освен отдадеността си към пациентите, д-р Бакърова от 2010 г до днес е Председател на Сдружение на общо практикуващите лекари в област Смолян, чрез което се поставят на дневен ред важни въпроси, свързани с качеството на здравеопазването в планинските региони наболели проблеми, чието решаване изисква промени в правно-нормативната рамка, определяща работата на общопрактикуващите лекари.

Д-р Стефка Харитонова

Д-р Стефка Харитонова завършва магистратура „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна през 1996 г., през 2007 г. придобива специалност „Педиатрия“. Членува в Българския лекарски съюз и в Българската педиатрична асоциация. Д-р Харитонова има 20-годишен опит в областта на детското здравеопазване – през годините е участъков лекар, в продължение на 15 години е семеен лекар, през 2016-та е педиатьр в здравеопазването на Обединените арабски емиства. От месец септември 2017-та е част от екипа на МЦ „Медикал лайф“ –Варна. Д-р Стефка Харитонова специализира в двугодишен курс лечение чрез хомеопатия, през годините насочва знанията и опита си на педиатър в консултиране за новородени и деца до двегодишна възраст – профилактика, хранене, грижа; във възрастта до 18 години отделя изключително внимание към лечение чрез активна профилактика. Редовно участва в различни издания с публикации по теми, свързани с детското здраве, гост-лектор е на училище за бременни.

Антония Григорова

Като състезател по планинско и ски бягане и майка, Антония споделя, че "Първото нещо, което правят децата ни, когато се родят е да ВДИШАТ и не бива да забравяме, че продължават да го правят постоянно. Отговорни сме с действията си за това какъв въздух ще имат ‘за дишане’, а от примера, който ще им дадем зависи какво ще бъде здравословното им състояние днес и в бъдеще."

Роси Борова

Роси Борова е временно изпълняващ длъжността Директор на ДГ „Дъга“ – Смилян от м. юли 2021 г. Образователното заведение има два филиала – един в кв.Долен Смилян и един в с. Могилица. Завършила е Пловдивски университет, специалност „Начална и предучилищна педагогика“. С 4 години стаж като преподавател в детски образователни заведения тя е най-младият директор на образователна институция в област Смолян.

Мануела Саркисян

Мечтател по душа, родена в гр. Варна. Завършва актьорско майсторство за куклен в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", в класа на проф. Жени Пашова. От 2009 г. е актриса на свободна практика. От 2015 г. започва по-активното да участва в артистични проекти с екологично насоченост.

Чавдар Червенков

Г-н Червенков е Кмет на с. Смилян втори мандат. В качеството си на Кмет активно популяризира алтернативни подходи за намаляване обема на органични отпадъци от домакинствата и селскостопанските пратики, в т.ч. чрез изграждане на демонстрационно мини-депо за студено компостиране на зелени отпадъци (треви, сухи растения, листа от дървета и дървени клони). Отнема време, за да се преодолеят традиционната практика на изгарянето им след почистванията напролет и наесен, но след вече три години от съществуването на компостиращото депо все по-голям брой жителите на селото извозват до него своите органични отпадъци.

Лиляна Балийска

Г-жа Балийска е директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– с. Смилян от 2016 г. Инвестициите в мерки за енергийна ефективноств сградата на училището в периода 2018-2019 довеждат до 15 % по-нисък разход на горива за отоплението му и респективно до намаляване на въглеродния отпечатък оставян от институцията. В допълнение през годините училището реализира редица извънкласни образователни инициативи в направление разделно събиране на отпадъци, компостиране и рециклиране и повторно ползване на отпадъчни материали

Георги Тенев

Куклен артист с богат сценичен и организационен опит. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", с актьорско майсторство за куклен театър в класа на проф. Жени Пашова. Работи като актьор на свободна практика. През 2013 г., заедно с група приятели, основава "Малка Театрална Компания", където участва в създаването на социално ангажирани представления с фокус върху опазването на околната среда и устойчивото развитие. Проявява засилен интерес към експерименталното смесване на дигитални технологии и театър. Вярва, че силата на изкуството може да бъде трансформираща в процеса на създаване и променяне на обществените нагласи спрямо екологията. Смята, че намирането на адекватно решение на проблема с мръсния въздух зависи от всички нас.