На 04.октомври нашите приятели и партньори от
НЧ “Проф д-р Ас Златаров 1927” – с. Смилян
организираха Информационна беседа с
д-р Снежана Бакърова на тема Въздухът и детското здраве.

По време на събитието д-р Бакърова представи Какви са последствията от замърсяването на въздуха за детския организъм.
 
По време на сесията с въпроси и отговори родителите показаха силен интерес към озона и замърсителите в ниското ниво над земята, което всъщност засяга децата и изразиха готовност и мотивация за промяна в поведението и личните примери. Някои дори споделиха своите добри практики относно биоотпадъците и как ги оползотворяват и използват повторно.
 
Въздушното замърсяване има различни компоненти – вредни газове, метали, прахови частици и др., които имат различно отражение върху здравето и развитието на децата . Няма орган или система, които да не търпят въздействие от атмосферните замърсители.
Дихателната система е основен „филтър“ на голяма част от фините прахови частици (ФПЧ) и токсичните газове в замърсения въздух. Дихателните органи търпят остри и хронични въздействия.
 
Децата прекарват повече време навън в активни занимания и спорт. Те имат все още не напълно развита бронхо-белодробна система. По-високата дихателна честота и дишането през устата са рисков фактор за попадане на въздушните замърсители в долните сегменти на дихателните пътища (ДП). Поради незрялата им имунна система респираторните инфекции при тях са по-чести.
 
Пълната презентация на д-р Бакърова може да намерите ТУК
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *