Идеатон за въздуха: Кварталите на бъдещето се проведе в Пловдив на 9-10.юни

Инициативата на община Пловдив и Purpose Climate Lab, с подкрепата на Въздух за Децата и подготовката и модерацията на Open Space Collective цели да насърчи гражданското участие и да подобри информираността за подобряването на качеството на въздуха в града.

Отборите работиха без предварително зададена тема, трябваше само да се съобразят с насоките на своите ментори и да разработват идеи за справяне с основните източници на замърсяване – битово отопление, транспорт, или пък да дадат идеи за засилване на гражданската активност по темата.

Бяха сформирани два отбора – от ученици от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, а вторият от активни граждани, приели присърце идеята за въздуха на Пловдив и изявили желание да изложат своите идеи.

Отборите бяха водени от Добромира Костова – член на Обществения съвет за чист въздух, и Марина Кисьова де Хеус, изпълнителен директор на Академия „Екатерина Каравелова“, чиято експертиза включва и работата с общности.

През първия ден на идеатона участниците имаха възможност да чуят презентация за проблемите с качеството на въздуха. В специално онлайн включване от Полша Аня Швиорек от Purpose Climate Lab сподели опит с успешни граждански инициативи в нейната държава, които са имали ефект и върху по-доброто сътрудничество с местната власт.

Отборите чуха също лекция на д-р Ангел Джамбов от МУ-Пловдив. Един от най-изявените ни учени в тази сфера говори за планирането на здравословни градове на база научни доказателства.

В следващия етап отборите работиха над своите идеи, които бяха представени пред заместник-кмета по екология и здравеопазване Анести Тимчев, експерти и представители на бизнеса. И двата отбора бяха избрали на работят върху теми, свързани с алтернативните начини на придвижване в града.

Единият отбор съсредоточи усилия в разработване на стратегия за реорганизация на движението и насърчаването на използване на велосипеди и градски транспорт, докато другият се фокусира върху идеята за пускане в експлоатация на градската железница.

„Ако покажем достатъчно енергия, усилия и смелост да преодолеем
удобния комфорт, в който сме свикнали да живеем и го направим със сила и компетентност, то тогава ще променим света, в който живеем.
Без помощта на обществото, ние сме безсилни да се справим с тези проблеми
и аз се радвам, че заедно обсъждаме решенията и вече набелязваме конкретни следващи стъпки“ , сподели пред аудиторията зам.-кмета Тимчев.

Организаторите вече гледат към второ, много по-мащабно издание на идеатона, в което да се включат всички пловдивски училища и заедно да генерират граждански идеи, които биха могли да бъдат приложени на практика от институциите.

Чудесна гражданска енергия, от която се родиха смели идеи
и планове за още подобни събития с по-широко участие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *