Подкрепена от Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, Българско дружество на пациентите с белодробна хипертония, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, Сдружение Въздух за Здраве и неформално обединение Въздух за децата, Хронично-лично е една кампания за лицето отвъд диагнозата.

За онези 60 секунди на светофара. За нуждата от чистия въздух в политиките.

Дихателната система, като първа точка на контакт със света, е уникално уязвима. Замърсяването на въздуха е позната опасност за здравето на околната среда. Знаем какво гледаме, когато кафява мъгла се спуска над града или газовете се издигат през натоварените пътища.

Но замърсяването на въздуха не винаги е видимо, за сметка на това винаги е опасно.

Излагането на замърсяване на въздуха е свързано с оксидативен стрес и възпаление в човешките клетки, което поставя основата за развитие на хронични заболявания. Изследванията върху замърсяването на въздуха и последиците за здравето непрекъснато напредват. Загрижеността за общественото здраве сега включва повишената опасност от рак, сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, захарен диабет, затлъстяване, репродуктивни, неврологични и имунни нарушения.


И ако за вас е трудно да дишате, докато се прибирате в пиковите часове през натоварения градски трафик, какво ли коства на нас, пациентите с хронично заболяване?

Не виждате замърсяването на въздуха, но виждате нас.

Разговори с експерти

Д-р Назик
Шабан

Вътрешно отделение с насоченост ендокринология
гр.Пловдив

 • Замърсяването на въздуха винаги е проблем и бил проблем, но последиците за здравето ни са още по-сериозни. Дълготрайното влошаване на качество на атмосферния въздух може да доведе до следините последици -Бронхиална астма, Сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб, заболявания на нервната система и репродуктивната система.
 •  
 • Замърсяването на въздуха особено в големите градове може да се избегне, само ако всички хора действат заедно и единно.

Наталия
Маева

Президент на сдружение “Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония” гр.София и
Пациент с пулмонална артериална хипертония в последствие успешно белодробно трансплантирана през 2016 г.

 • Има моменти, когато въздухът в София е толкова замърсен, че усещам дробовете си като си в метален корсет и се връщам към дните преди операцията, когато живеех благодарение на кислодотерапия. Въздухът, който дишаме влия пряко върху нашето здраве.
 •  
 • Правото на всеки човек е да диша безопасен въздух и здравето на белите дробове е от основно значение за благосъстоянието на хората по света. За това обществото трябва да работи в тази насока, защото чистият въздух това е живот.

Разговори с пациенти

Илияна
Христова

Муковисцидоза
белодробно трансплантирана
през 2019 г.

 • Като човек с белодробно заболяване качеството на въздуха е от изключително значение за мен. Урбанизацията неминуемо се отразява и върху въздуха в негативна посока. Трафикът по пътищата, отоплението на дърва през зимата дават своето отражение.
 •  
 • Нека не обръщаме внимание на проблемите, когато е твърде късно. Смятам, че качеството на въздуха се отразява пряко на белодробното здраве, а и не само. Едно хронично белодробно заболяване е в тежест не само на нас, но и на близките ни и на държавата.

Мариета
Котова

захарен диабет -тип 1

 • Смятам, че съвкупността от екологичните проблеми пряко влияе на нас хората и пациентите с хронични заболявания, тъй като ограничава достъпа ни до качествени и пълноценни продукти за консумация, които е доказано да въздействат благоприятно на човешкия организъм.
 •  
 • Ако политиците, които са на власт не вземат сериозен контрол върху проблема, то техните деца, внуци и поколенията напред, ще живеят в едни изключително лоши условия, които в бъдещ момент няма да бъдат предотвратими.

Да отброяваш вдишванията в проценти

?
Замърсяването на въздуха е причина за увеличаване на сърдечно съдовите болести (ССБ) (исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, инсулт, артериална хипертония, ритъмни нарушения и др.) и белодробни болести (астма, белодробен карцином и др.).
Замърсяване на въздуха и сърдечносъдови болести Брой № 1 (49) / февруари 2019, Въздухът, който дишаме Десислава Сомлева, Елена Кинова, Борис Костурков, Асен Гудев Клиника по Кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, гр. София
%
Замърсяването на въздуха е причина за: 8 % от всички смъртни случаи и болести причинени от хронично обструктивно белодробно заболяване 15 % от всички смъртни случаи и болести от исхемична болест на сърцето 16 % от всички смъртни случаи причинени от сърдечен удар 17 % от всички смъртни случаи и заболявания свързани с остра инфекция на долните дихателни пътища 25 % от всички смъртни случаи и заболявания свързани с рака на белите дробове.
Air pollution: know your enemy UN Environment
60%
Оценява се, че хроничните здравни ефекти от излагане на градско замърсяване на въздуха представляват почти 60% от общите здравни ефекти, свързани с околната среда, надвишавайки ефектите от други рискови фактори (като тютюнопушене в околната среда и замърсяване в питейната вода)
Brunekreef B, Holgate ST. Air pollution and health. Lancet. 2002;360:1233–42
!
Без действие разходите ще се увеличат. Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че годишните глобални разходи от здравната система разпределени за случаи на преждевременна смърт с причинител мръсния въздух на открито се очаква да бъдат 18-25 трилиона щатски долара през 2060 г. В допълнение, разходите за болка и страдание от болести са се оценява на около 2,2 трилиона щатски долара до 2060 г.
Air pollution: know your enemy UN Environment

Кликни върху изображението за повече инфо

Нискоемисионна зона – Чистите дихателни пътища на един град

Подкрепете и споделете за нуждата на хората, страдащи от хронични заболявания от по-чист въздух!
Според Конституцията на Република България, всички граждани имат право на здравословна и
благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.

Ако искаш да подкрепиш хората, страдащи от хронични заболявания в техните искания за по-чист въздух, подпиши и сподели петицията тук.

Вашата подкрепа, заедно с манифест и препоръки, подготвени от нашите партньори Въздух за здраве, ще бъдат внесени в администрациите на големите български общини през ноември!

Какви мерки искаме от институциите?

Разширяване на зелените места за отдих и спорт на открито;

Централна част с нискоемисионни зони, със зелени пространства и повече възможности за удобно и безопасно придвижване пеша;

Разширяване и свързване на безопасните алеи за алтернативен транспорт и създаване на условия за велосипедистите.

Мерки за ограничаване на трафика, добре развита градска мрежа с чист, достъпен и удобен обществен транспорт, приоритет на електрическия и нискоемисионния обществен транспорт;

Редовно измиване на града – както на шосетата, така и на прилежащите им тротоари;

Инвестиране във възобновяема енергия, осигуряване на достъп до чисти битови енергийни решения за хората, подобряване на енергийната ефективност на сградите.